Q&A notes: Second year:

Employees’ Tax

All second year q&a notes

Employee’s tax

Question:

Riaan Viljoen (69 years old) is in the fulltime employment of Green Ltd. As part of his employment contract he receives a salary of R15 500 per month and a travel allowance of R5 000 per month. At the end of January Riaan also received the following amount from his employer:

Werknemersbelasting

Vraag

Riaan Viljoen (69 jaar oud) is voltyds in diens by Groen Bpk.  As deel van sy dienskontrak verdien Riaan ‘n salaris van R15 500 per maand en ‘n reis toelaag van R5 000 per maand.  Aan die einde van Januarie het Riaan ook die volgende bedrae vanaf sy werkgewer ontvang: