Q&A notes: Second year:

Provisional Tax

All second year q&a notes

Provisional tax

Question:

1.         When can there be a fine on the 2nd provisional payment?

2.         How much is the fine if provisional payments are made late?

Voorlopige belasting

Vraag:

1.         Wanner is daar ‘n boete op die 2de voorlopige betaling?

2.         Hoeveel is die boete indien betalings laat gemaak word?