Q&A notes: Third year:

Individuals

All third year q&a notes

Fringe benefits

Question:

1. Jan started working at All Time High on 1 February 1988. He received an amount of R4 500 on 31 December 2004 for his services rendered. On 31 January 2009 he received a watch to the value of R6 000 for services rendered. He received another amount of R8 200 on 31 August 2014 for services rendered.

Byvoordele

Vraag:

1. Jan het op 1 Februarie 1988 by All Time High begin werk. Hy het op 31 Desember 2004 ‘n bedrag van R4 500 vir sy langdurige diens ontvang. Op 31 Januarie 2009 het hy ‘n horlosie ontvang ter waarde van R6 000 vir sy diens aan die maatskappy gelewer. Op 31 Augustus 2014 het hy weer ‘n bedrag van R8 200 ontvang vir sy diens.

Pension fund and retirement annuity fund arrear contributions

Question:

What is the limitation on arrear contributions for pensionfund- and retirement annuity fund contributions?

Answer:

The limit is R1 800 on both arrear contributions.

From Portable Study Buddy – Simone (NWU)

Agterstallige pensioen – en uittreeannuiteitsfonds aftrekkings

Vraag:

Wat is die beperking op agterstallige pensioenfonds- en uittreeannuiteitsfonds bydraes?

Antwoord:

Die limiet is R1 800 op alby die agterstallige bydraes.

Vanaf Portable Study Buddy – Simone (NWU)